Donátorstvo on-line

Na tomto mieste môžete poskytnúť finančnú pomoc pre charitné projekty organizované Domom Charitas Sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Za poskytnutú pomoc vopred ďakujeme.

VÚB - e-platby Po kliknutí na logo budete presmerovaní na platobný portál VÚB Banky, kde potvrdíte operáciu. Ďakujeme.

Autor: milan.ferenčík e-mail | 16. 10. 2008 | 16.39 | Prečítané: 2008

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW