poslanie

Ľudia nehľadajú v kňazoch ich talenty, hľadajú v nás Boha, v posledných mesiacoch som zistil, že najväčšou ľudskou biedou je pocit opustenosti. Hlad po láske a nahota, ktorá je nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný.“

Dom Charitas sa stará o vytvorenie čo najlepších podmienok pre zaopatrenie intelektuálnych, hmotných a sociálnych potrieb kňazov  a ostatných klientov, zvlášť v čase pokročilého veku, staroby a choroby.

Svedectvo lásky je najpresvedčivejším argumentom, ktorý môžu kresťania ponúknuť ako dôkaz o existencii Boha – Lásky. „Čo však najviac napomáha zjavovať Božiu prítomnosť, je bratská láska veriacich, jednomyseľne spolupracujúcich za vieru blahozvesti a slúžiacich za znamenie jednoty“ (Gaudium et spes, 21).

Treba si uvedomiť, že v našich klientoch je sústredená staroba, bieda i zomieranie. Ľudia sa tu nerodia, ale dozrievajú pre večnosť. V tomto duchu sa snažíme naším obyvateľom spríjemniť ich starobu dôstojným prežívaním každodenného života a prijatím ich. Vďaka viere a duchovnému rozmeru tohto zariadenia, aj utrpenie i smrť nemá hrozivo zúfalý nádych. Je veľkým šťastím pre klientov, že v závere svojho života môžu byť sami v tichu svojej izby i v spoločenstve ostatných. Majú svoj priestor na modlitbu i pokánie, najmä prežívaním svojho utrpenia a istotu, že pri odchode na večnosť bude niekto pri nich stáť a modliť sa.

Autor: milan.ferenčík e-mail | 28. 11. 2008 | 11.46 | Prečítané: 5328

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW