Žiadosť o posúdenie odkázanosti

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v DSS

3. 1. 2009   16.00 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 1027×

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy v Domove sociálnych služieb

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS

3. 1. 2009   13.03 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 1010×

Žiadosť o posúdenie odkázanosti

Žiadosť o posúdenie odkázanosti pre zariadenie pre seniorov

2. 1. 2009   13.08 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 878×

Žiadost o uzatvorenie zmluvy v zariadení pre seniorov

Žiadost o uzatvorenie zmluvy pre zariadenie pre seniorov

2. 1. 2009   13.06 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 871×

postup krokov klienta

postup krokov pri prístupe klienta k sociálnym službám

1. 1. 2009   15.57 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 1279×

vyjadrenie lekára

lekárska správa

5. 11. 2008   14.46 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 896×

Domový poriadok

program

5. 11. 2008   14.45 | autor: milan.ferenčík | Prečítané: 1243×

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW