Návšteva našich Domov Charitas

Ilustračný obrázok

Vedenie Domu Charitas Sv. Jána Bosca sa snaží sprostredkovať svojím zamestnancom spoznať ostatné zariadenia spišskej katolíckej Charity, tým že organizuje „Exkurzie“ v týchto zariadeniach. Zamestnanci majú možnosť spoznať podmienky Domu, prostredie, vytvárajú sa nové priateľstvá, utužujú sa vzťahy. Takto sme už navštívili niekoľkokrát Hospic Sv. Alžbety v Ľubici, Dom Charitas Sv. Františka z Assisi v Trstenej a Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej. Plánujeme navštíviť ešte Dom Charitas Sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slávkove a Dom Charitas Sv. rodiny v Čenčiciach.

Autor: milan.ferenčík e-mail | 8. 10. 2006 | 11.36 | Prečítané: 4938

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW